Združenie informatikov samospráv Slovenska

Úvodná stránka : AktualityKonferencia ZISS vo Svite

V dňoch 1. - 2. Októbra sa vo Svite uskutoční 22. konferencia ZISS.

Konferencia ZISS v Martine

V dňoch 14. - 15. Mája sa v Matine uskutoční 21. konferencia ZISS.

Konferencia ZISS v Nových Zámkoch

V dňoch 25. - 26. septembra 2014 sa v Nových Zámkoch uskutočnila jubilejná 20. konferencia Združenia informatikov samospráv Slovenska (ZISS).

Pozvánka na konferenciu ZISS v Nových Zámkoch (25. - 26. september 2014)

eSlovensko o. z. v spolupráci s úniou miest Slovenska a mestom Nové Zámky si Vás dovoľujú pozvať na 20. celoslovenskú konferenciu Združenia informatikov samospráv Slovenska (ZISS), ktorá sa uskutoční v termíne 25. - 26. septembra 2014 v Bratislave.

Konferencia ZISS v Bratislave

V dňoch 09. - 10. apríla 2014 sa v Bratislave uskutočnila 19. celoslovenská konferencia Združenia informatikov samospráv Slovenska (ZISS).

Pozvánka na konferenciu ZISS v Bratislave (9. - 10. apríl 2014)

eSlovensko o. z. v spolupráci s úniou miest Slovenska a Bratislavským samosprávnym krajom si Vás dovoľujú pozvať na 19. celoslovenskú konferenciu Združenia informatikov samospráv Slovenska (ZISS), ktorá sa uskutoční v termíne 09. - 10. apríla 2014 v Bratislave.

Konferencia ZISS v Koiciach

Videozáznam z konferencie ZISS v Košiciach, ktorá sa uskutočnila v dňoch 26. a 27. septembra 2013.

Pozvánka na konferenciu ZISS v Košiciach

eSlovensko o. z. v spolupráci s úniou miest Slovenska a mestom Košice si Vás dovoľujú pozvať na 18. celoslovenskú konferenciu Združenia informatikov samospráv Slovenska (ZISS), ktorá sa uskutoční v termíne 26. - 27. septembra 2013 v Košiciach.

Pozvánka na Medzinárodnú konferenciu ISSS/LORIS/V4DIS v Hradci Králové (8. - 9. apríl 2013)

Občianske združenie eSlovensko v spolupráci s Úniou miest Slovenska si Vás dovoľujú pozvať na medzinárodnú konferenciu V4DIS, ktorá sa uskutoční 8. - 9. apríla 2013 v Hradci Králove v rámci 16. ročníka súbežnej prestížnej konferencie ISSS/LORIS.

Konferencia ZISS v Trstenej

V dňoch 21. - 22. februára 2013 sa v Trstenej uskutočnila 17. konferencia Združenia informatikov samospráv Slovenska (ZISS) za účasti takmer 50-tich zástupcov samospráv. Konferenciu zorganizovalo občianske združenie eSlovensko v spolupráci s Úniou miest Slovenska a mestom Trstená.

Najlepší informatik samospráv Slovenska 2012

Trstená, 21. február 2013 Združenie informatikov samospráv Slovenska (ZISS), eSlovensko a Únia miest Slovenska počas 17. konferencie ZISS v Trstenej vyhlásili výsledky štvrtého ročníka súťaže Najlepší informatik samospráv Slovenska za rok 2012. Absolútnym výťazom sa stala Mariana Hurná z Prešova.

Pozvánka na konferenciu ZISS v Trstenej (21. - 22. február 2013)

Občianske združenie eSlovensko v spolupráci s Úniou miest Slovenska a mestom Trstená si Vás dovoľujú pozvať na 17. celoslovenskú konferenciu Združenia informatikov samospráv Slovenska (ZISS), ktorá sa uskutoční v termíne 21. - 22. februára 2012 v Trstenej.

Konferencia ZISS v Bratislave (24. - 25. október 2012)

V dňoch 24. - 25. októbra 2012 sa v Bratislave uskutočnila 16. celoslovenská konferencia Združenia informatikov samospráv Slovenska (ZISS). Konferenciu zorganizovalo občianske združenie eSlovensko v spolupráci s Úniou miest Slovenska.

Pozvánka na konferenciu ZISS v Bratislave (24. - 25. október 2012)

Občianske združenie eSlovensko v spolupráci s Úniou miest Slovenska a kanceláriou ITAPA si Vás dovoľujú pozvať na 16. celoslovenskú konferenciu ZdruŽenia informatikov samospráv Slovenska, ktorá sa uskutoční v termíne 24. - 25. októbra 2012 v Bratislave.

POZVÁNKA NA MEDZINÁRODNÝ KONGRES ITAPA 2012 - ZAOSTRENÝ NA VSLEDKY (24. - 25. oktÓber 2012)

Medzinárodný kongres ITAPA (InformačnÉ technolÓgie a verejná správa) je od roku 2002 najvýznamnejším, najznámejším a najväčším IT podujatím na Slovensku. Tento rok sa bude konať v dňoch 24. - 25. októbra v hoteli Crowne Plaza v Bratislave.

Konferencia ZISS v Trnave (24. - 25. máj 2012)

V dňoch 24. - 25. mája 2012 sa v Trnave uskutočnila 15. konferencia Združenia informatikov samospráv Slovenska (ZISS) za účasti viac ako 50-tich zástupcov samospráv. Konferenciu zorganizovalo občianske združenie eSlovensko v spolupráci s Úniou miest Slovenska a mestom Trnava.

Najlepší informatik samospráv Slovenska 2010/2011

Trnava, 24. máj 2012 - Združenie informatikov samospráv Slovenska (ZISS), eSlovensko o.z. a Únia miest Slovenska počas 15. konferencie ZISS v Trnave vyhlásili výsledky tretieho ročníka súťaže Najlepší informatik samospráv Slovenska za obdobie 2010/2011. Absolútnym víťazom sa stal Roman Gnida z Trstenej.

Pozvánka na konferenciu ZISS v Trnave (24. - 25. máj 2012)

Občianske združenie eSlovensko v spolupráci s Úniou miest Slovenska a mestom Trnava Vás pozývajú na 15. celoslovenskú konferenciu Združenia informatikov a samospráv Slovenska (ZISS), ktorá sa uskutoční v termíne 24. - 25. mája 2012 v Trnave.
V rámci programu budú prezentované najnovšie trendy v informatizácii samospráv ako i aktuality z Operačného programu informatizácie spoločnosti (OPIS). Súčasťou konferencie bude slávnostné odovzdávanie cien v súťaži o Najlepšieho informatika samospráv Slovenska - NISS za obdobie 2010/2011.

Konferencia ZISS v Prešove (26.9. - 27.9.2011)

V dňoch 26.9. - 27.9.2011 v priestoroch Mestského úradu v Prešove sa uskutočnila 14. celoslovenská konferencia Združenia informatikov samospráv Slovenska (ZISS) za účasti takmer 50 zástupcov samospráv z celého Slovenska. Konferenciu organizovalo OZ eSlovensko (pôsobiace v oblasti informatizácie spoločnosti) v spolupráci s Úniou miest Slovenska (ÚMS) a mestom Prešov

Konferencia ZISS vo Zvolene (12.-13. oktbra 2010)

V dňoch 12.10. - 13.10.2010 sa uskutočnila 12. konferencia Združenia informatikov samospráv Slovenska (ZISS), ktorá organizuje eSlovensko o. z. v spolupráci s Úniou miest Slovenska a mestským úradom vo Zvolene. Na konferencii sa stretlo takmer 50 úcastníkov z celého Slovenska.

Najlepší informatik samospráv Slovenska 2009

Mojmírovce, 16. marca ZdruŽenie informatikov samospráv Slovenska (ZISS), eSlovensko o.z. a Únia miest Slovenska počas 11. konferencie ZISS v Mojmírovciach vyhlásilo výsledky druhého ročníka súťaže Najlepší informatik samospráv Slovenska za rok 2009. Absolútnou výťazkou tohtoročnej súťaže sa stala Mariana Hurná z Prešova.

Pozvánka na konferenciu ZISS v Mojmírovciach (16. marca 2010)

Pozývame Vás na 11. konferenciu Združenia informatikov samospráv Slovenska (ZISS), ktorú organizuje eSlovensko o. z. (http://eSlovensko.sk/) v spolupráci s Úniou miest Slovenska (http://unia-miest.eu/) dňa 16.3.2010. Jednodňová konferencia sa uskutoční iba v utorok od 16:00 v priestoroch kaštiela v Mojmírovciach (http://www.mojmirovce.sk). V rámci konferencie prebehne aj vyhodnotenie súťaže NISS. V tomto týždni (15.3. - 18.3.2010) sú naplánované aj prebiehajuce školenia informatikov. Posledné školenia I. etapy by mali prebehnúť 21. - 25.06.2010.

Konferencia ZISS v Mojmírovciach (15. - 16. september 2009)

Dňa 15. a 16. septembra 2009 sa v Mojmírovciach uskutočnila jubilejná 10. konferencia Združenia informatikov samospráv Slovenska (ZISS). Organizátorom konferencie je eSlovensko o.z. (http://eSlovensko.sk) v spolupráci s Úniou miest Slovenska (http://unia-miest.eu) a mestským úradom v Šali (http://www.sala.sk).

Konferencia ZISS v Mojmírovciach (26. - 27. máj 2009)

Dňa 26. až 27. mája 2009 sa v Mojmírovciach uskutočnila 9. konferencia ZdruŽenia informatikov samospráv Slovenska (ZISS). Organizátorom konferencie bolo eSlovensko o.z. (http://eSlovensko.sk) v spolupráci s Úniou miest Slovenska (http://unia-miest.eu) a Obecným úradom v Mojmírovciach (http://www.mojmirovce.sk).

Konferencia ISSS 2009 v Hradci Králove

Konferencia Internet ve státní spravě a samosprávach (ISSS), ktorá sa koná každý rok v mesiaci apríl v Českom Hradci Králové je jednou z najväčších udalostí svojho druhu v Európe a je sprevádzaná medzinárodnými konferenciami LORIS, V4DIS (Visegrad Group for Developing Information Society) a eID and Public Registers. Osobnú záštitu nad tohtoročným 12. ročníkom konferencie ISSS, ktorá sa konala v dňoch 6.-7.4. 2009, poskytli premiér ČR Mirek Topolánek a ministr vnitra ČR Ivan Langer, V4DIS zaštítil rovnako ako v posledných rokoch predseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka.

Najlepší informatik samospráv Slovenska 2008

Prvý ročník súťaže sa hodnotil podľa 9 kritérií, medzi ktoré patrila aktívna účasť informatika na práci stavovského združenia (ZISS), zapojenie sa samosprávy do vzdelávacieho projektu alebo výsledky súťaže o najlepšiu internetovú stránku ZlatyErb.sk. Do súťaže sa zaradilo 145 informatikov (z toho 12 žien) a okrem hlavnej celoslovenskej ceny získajú ocenenia aj najlepší informatici všetkých 8 krajov Slovenska.

Konferencia ZISS v Liptovskom Hrádku (5. - 6. február 2009)

Dňa 5. a 6. februára 2009 v priestoroch Gallery hotela Grand Castle v Liptovskom Hrádku sa slávnostne vyhlásili výsledky súťaže Najlepší informatik samospráv Slovenska za rok 2008. Ocenenia si prevzali informatici počas konferencie Združenia informatikov samospráv Slovenska (www.ziss.sk), ktorej organizátorom bola nezisková organizácia eSlovensko (www.eSlovensko.sk) v spolupráci s Úniou miest Slovenska (www.unia-miest.eu) a Mestským Úradom v Liptovskom Hrádku.

Konferencia ZISS v Pezinku (25. - 26. september 2008)

Dňa 25. a 26. septembra 2008 sa v Pezinku uskutočnila 7. konferencia Združenia informatikov samospráv Slovenska (ZISS). Organizátorom konferencie bola nezisková organizácia eSlovensko (http://eSlovensko.sk) v spolupráci s Úniou miest Slovenska (http://unia-miest.eu) a Mestským Úradom v Pezinku (http://www.pezinok.sk).
vyhadvanie

Zaujímavé linky na príbuzné stránky alebo našich partnerov:

(c) 2008 Združenie informatikov samospráv Slovenska